satis@yorumticaret.com | +9 0216 415 17 17

Orhanlı Mah.Fettah Başaran Cad. No:89/1 Tuzla,İstanbul, TÜRKİYE

EN ISO 374-1:2016 Standardı (Yeni)

Kimyasallara ve Mikroorganizmalara Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler üç yöntemle test edilir
– Standart EN 374-2:2014’e uygun geçirgenlik testi
– Standart EN 374-3’ün yerini alan EN 16523-1:2015 standardına uygun nüfuz etme testi
– Standart EN 374-4:2013’e uygun bozunma testi

ELDİVEN TİPLERİ GEREKLİLİKLER İŞARETLEME
Type A Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az altı tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 30 dakika olmalıdır (EN 16523-1)
Type B Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az üç tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 30 dakika olmalıdır (EN 16523-1)
Type C Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az bir tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 10 dakika olmalıdır (EN 16523-1)

EN 374-2:2014

Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler.
Penetrasyon direncinin belirlenmesi.
Bu standart EN 374-2:2003’ün yerine geçer. Önemli veya teknik değişiklikler yoktur.
Bu standart, tehlikeli kimyasallara ve/veya mikroorganizmalara karşı koruyan eldivenlerin penetrasyon direnci için bir test yöntemi belirtir (su kaçağı ve hava sızıntısı testi).

EN 374-2:2003 ile karşılaştırıldığında başlıca değişiklikler şunlardır:
– EN 374-3’e referans, EN 16523-1’e değiştirildi – kimyasal permeasyon için yeni test yöntemi.
– Test ilkelerinde ve test raporunda daha net ifade ediliyor.
– Bilgilendirme amaçlı Ek A (AQL), örneğin üretim kontrolü amacıyla. Üretici veya denetim kuruluşu tarafından.
 

EN 374-4:2013 Yeni Bozulma Testi

Bir süre kimyasal bir maddeye maruz bırakıldıktan sonra eldivenin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişikliği ölçen yeni bir bozunma testi yapılmıştır. Parçalanma şişme, pullanma, renk değişikliği, gevşeme, sertleşme, yumuşama veya boyutsal değişim olarak görülebilir. Talep edilen her kimyasal için EN 374-4:2013’e göre test yapılmalıdır.

– Bozulma testi (kimyasal ile temas eden eldivenin fiziksel özelliklerinin bozulması) EN 374-4:2013’e göre.
– Listedeki kimyasallara karşı koruyucu olabilmesi için Nüfuz etme ve bundan sonra Bozulma testlerine tabi tutalmalıdır.
– Bozulma test sonuçları bilgi broşüründe bulunmalıdır.

EN ISO 374-1, 18 kimyasal maddeyi listelemektedir, ancak eldivenin uygulanmasına bağlı olarak diğer kimyasallar ve karışımlar da test edilebilir.

KOD HARFİ

KİMYASAL

CAS NUMARASI

SINIF

A

METİL ALKOL

67-56-1

BİRİNCİL ALKOL

B

ASETON

67-64-1

KETON

C

ASETONİTRİL

75-05-8

NİTRİL BİLEŞİM

D

DİKOLOMETAN

75-09-2

KLORLUPARAFİN

E

KARBON DİSÜLFÜR

75-15-0

ORGANİK BİLEŞEN İÇEREN KÜKÜRT

F

TOLÜEN

108-88-3

AROMATİK HİDROKARBON

G

DİETİLAMİN

109-89-7

AMİN

H

TETRAHİDROFURAN

109-99-9

HETEROSİKLİK VE ETER BİLEŞİMİ

I

ETİL ASETAT

141-78-6

ESTER

J

n-HEPTAN

142-82-5

DOYMUŞ HİDROKARBON

K

SODYUM HİDROKSİT, %40

1310-73-2

İNORGANİK BAZLI

L

SÜLFÜRİK ASİT, %96

7664-93-9

İNORGANİK MİNERAL

M

NİTRİK ASİT %65

7697-37-2

İNORGANİK MİNERAL ASİTLER, OKSİTLEYİCİ

N

ASETİK ASİT %99

64-19-7

ORGANİK ASİTLER

O

AMONYAK %25

1336-21-6

ORGANİK BAZLAR

P

HİDROJEN PEROKSİT %30

7722-84-1

PEROKSİTLER

S

HİDROFLORİK ASİT %40

7664-39-3

İNORGANİK MİNERAL ASİTLER

T

FORMALDEHİT %37

50-00-0

İNORGANİK MİNERAL ALDEHİTLER

 

Geçirgenlik Performans Seviyelerinin Sınıflandırılması

Test edilen her bir kimyasal dayanıklılık süresi bakımından (0’dan 6’ya olan performans seviyesi şeklinde) sınıflandırılır.
En yüksek düzeyde koruma düzeyi 6’dır ve bu da 480 dakikanın üzerinde bir dayanım süresine sahiptir.

DAYANIKLILIK SÜRESİ

KORUMA ENDEKSİ

> 10 Dakika

Sınıf 1

> 30 Dakika

Sınıf 2

> 60 Dakika

Sınıf 3

> 120 Dakika

Sınıf 4

> 240 Dakika

Sınıf 5

> 480 Dakika

Sınıf 6

EN ISO 374-5:2016 Standardı

Mikro-organizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler
– Eldivenler, EN 374-2:2014 standardına göre geçirgenlik hava sızıntı ve su sızıntı testini geçmelidir.
– Virüse karşı koruma sağlayan eldivenler ayrıca ISO 16604:2004’e göre penetrasyon testini geçmelidir. Koruyucu giyecek materyalinin kan yoluyla bulaşan patojenlere nüfuz etme direncinin belirlenmesidir.
– 40 cm’den uzun eldivenler için ve manşetin mikro organizmalara karşı koruma sağladığı iddia ediliyorsa, manşet bölgesinin testi için ek test numuneleri alınmalı ve ISO 16604’e göre test edilmelidir.

Bakteri ve mantarlara karşı koruma sunan eldivenler için.

Bakteri, mantar ve virüslere karşı koruma sunan eldivenler için.