satis@yorumticaret.com | +9 0216 415 17 17 ElkorumaQrCode

ELDİVENLER İÇİN STANDARTLAR

KAFA KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • EN 171 Kızıl Ötesi Filtreler

  • EN 397+A1 Baret

  • EN 443 Yangın Kaskları

  • EN 812 Bariyerli Kep

  • EN 12492 Dağcı Baretleri ve Başlıkları

  • EN ISO 13911 Yangın Başlıkları

  • EN 14458 Acil Durum, İtfaiye vs. için Başlıklara Ait Siperlikler

  • EN 50365 Elektrik Yalıtımı Başlık ve Baretleri

KULAK KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • EN 352-1 Kulaklıklar

  • EN 352-2 Kulak Tıkaçları

  • EN 352-3 Barete Takılır Kulaklıklar

SOLUNUM KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • EN 136 Tam Yüz Gaz Maskeleri

  • EN 137 Solunum Tüp ve Sırtlıkları

  • EN 139 Temiz Hava Beslemeli Maskeler

  • EN 140 Yarım Yüz Gaz Maskeleri

  • EN 141 Gaz-Buhar Filtreleri

  • EN 149 Bakım Gerektirmeyen Maskeler

  • EN 270 Temiz Hava Beslemeli Başlıklar

  • EN 403 Kaçış Maskeleri

  • EN 405 Bakım Gerektirmeyen Gaz-Buhar Maskeleri

GÖZ KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • EN 166 Teknik performans standartı

  • EN 167 Optik testler için yönetimler

  • EN 168 Optik testlerin dışındaki testler

  • EN 169 Kaynak filtreleri

  • EN 170 Ultraviyole filtreleri

  • EN 171 Kızılötesi ışın filtreleri

  • EN 172 Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri

  • EN 175 Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanları

  • EN 207 Lazere karşı koruyucu ürün

  • EN 208 Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular

YÜKSEKTE ÇALIŞMA DÜŞÜŞ KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • EN 355 Şok emici halatlar için standart

  • EN 358 Bel tipi emniyet kemer standardı 

  • EN 361 Paraşüt tipi emniyet kemer standardı 

  • EN 362 Emniyet kancası standardı 

  • EN 353 Halatlı frenleme sistemi standardı 

  • EN 360 Geri sarımlı makara düşme önleyici için standart

VÜCUT KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • EN 343 Yağmurluk standardı 

  • EN 340 Genel iş elbiseleri standardı 

  • EN 467 Sıvı kimyasallara karşı önlük standardı 

  • EN 465 Kimyasallara karşı elbise standardı

  • EN 20471 Reflektif elbise standardı

  • EN 469 İtfaiyeciler koruyucu elbise standardı

  • EN ISO 11612 Isı ve alevden koruyucu giyecekler standardı (eller hariç)

  • EN ISO 11611 Kaynak sıçramalarına karşı koruyucu elbise standardı

  • EN 1149 Elektriksel boşalma önlemek amacıyla elektrostatik yük yayıcı giyecek standardı

  • EN 61482 Elektrik arkından kaynaklı termal tehlikelere karşı koruyucu giyecek standardı

  • EN 412 Kesilmeye karşı önlük standardı 

  • EN 464 Sıvı-gaz kimyasal koruyuculu elbiseler standardı

  • EN 1073-1 Radyoaktif kirliliğe karşı elbise standartı

AYAK KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • EN ISO 20345 Emniyet ayak giyecekleri standardı
  • EN ISO 20346 Emniyet ayak giyecekleri standardı
  • EN ISO 20347 Emniyet ayak giyecekleri standardı
  • EN ISO 17249 Zincirli testereyle kesmeye direnç standardı
  • EN 15090 İtfaiyeci ayak giyecekleri standardı
  • EN 50321 Yalıtkan ayak giyecekleri standardı
  • EN 61340 Yalıtkan ayak giyecekleri standardı
  • EN ISO 11611 Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler
  • EN 12568 Emniyet ayak giyecekleri standardı
  • EN 13287  Ayakkabılar kayma direnci standardı