satis@yorumticaret.com | +9 0216 415 17 17

Orhanlı Mah.Fettah Başaran Cad. No:89/1 Tuzla,İstanbul, TÜRKİYE

ELDİVENLER İÇİN STANDARTLAR

KAFA KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 • EN 171 Kızıl Ötesi Filtreler

 • EN 397+A1 Baret

 • EN 443 Yangın Kaskları

 • EN 812 Bariyerli Kep

 • EN 12492 Dağcı Baretleri ve Başlıkları

 • EN ISO 13911 Yangın Başlıkları

 • EN 14458 Acil Durum, İtfaiye vs. için Başlıklara Ait Siperlikler

 • EN 50365 Elektrik Yalıtımı Başlık ve Baretleri

KULAK KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 • EN 352-1 Kulaklıklar

 • EN 352-2 Kulak Tıkaçları

 • EN 352-3 Barete Takılır Kulaklıklar

SOLUNUM KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 • EN 136 Tam Yüz Gaz Maskeleri

 • EN 137 Solunum Tüp ve Sırtlıkları

 • EN 139 Temiz Hava Beslemeli Maskeler

 • EN 140 Yarım Yüz Gaz Maskeleri

 • EN 141 Gaz-Buhar Filtreleri

 • EN 149 Bakım Gerektirmeyen Maskeler

 • EN 270 Temiz Hava Beslemeli Başlıklar

 • EN 403 Kaçış Maskeleri

 • EN 405 Bakım Gerektirmeyen Gaz-Buhar Maskeleri

GÖZ KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 • EN 166 Teknik performans standartı

 • EN 167 Optik testler için yönetimler

 • EN 168 Optik testlerin dışındaki testler

 • EN 169 Kaynak filtreleri

 • EN 170 Ultraviyole filtreleri

 • EN 171 Kızılötesi ışın filtreleri

 • EN 172 Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri

 • EN 175 Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanları

 • EN 207 Lazere karşı koruyucu ürün

 • EN 208 Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular

YÜKSEKTE ÇALIŞMA DÜŞÜŞ KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 • EN 355 Şok emici halatlar için standart

 • EN 358 Bel tipi emniyet kemer standardı 

 • EN 361 Paraşüt tipi emniyet kemer standardı 

 • EN 362 Emniyet kancası standardı 

 • EN 353 Halatlı frenleme sistemi standardı 

 • EN 360 Geri sarımlı makara düşme önleyici için standart

VÜCUT KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 • EN 343 Yağmurluk standardı 

 • EN 340 Genel iş elbiseleri standardı 

 • EN 467 Sıvı kimyasallara karşı önlük standardı 

 • EN 465 Kimyasallara karşı elbise standardı

 • EN 20471 Reflektif elbise standardı

 • EN 469 İtfaiyeciler koruyucu elbise standardı

 • EN ISO 11612 Isı ve alevden koruyucu giyecekler standardı (eller hariç)

 • EN ISO 11611 Kaynak sıçramalarına karşı koruyucu elbise standardı

 • EN 1149 Elektriksel boşalma önlemek amacıyla elektrostatik yük yayıcı giyecek standardı

 • EN 61482 Elektrik arkından kaynaklı termal tehlikelere karşı koruyucu giyecek standardı

 • EN 412 Kesilmeye karşı önlük standardı 

 • EN 464 Sıvı-gaz kimyasal koruyuculu elbiseler standardı

 • EN 1073-1 Radyoaktif kirliliğe karşı elbise standartı

AYAK KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 • EN ISO 20345 Emniyet ayak giyecekleri standardı
 • EN ISO 20346 Emniyet ayak giyecekleri standardı
 • EN ISO 20347 Emniyet ayak giyecekleri standardı
 • EN ISO 17249 Zincirli testereyle kesmeye direnç standardı
 • EN 15090 İtfaiyeci ayak giyecekleri standardı
 • EN 50321 Yalıtkan ayak giyecekleri standardı
 • EN 61340 Yalıtkan ayak giyecekleri standardı
 • EN ISO 11611 Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler
 • EN 12568 Emniyet ayak giyecekleri standardı
 • EN 13287  Ayakkabılar kayma direnci standardı