satis@yorumticaret.com | +9 0216 415 17 17

Orhanlı Mah.Fettah Başaran Cad. No:89/1 Tuzla,İstanbul, TÜRKİYE

ELDİVENLER İÇİN STANDARTLAR

EN 388: 2003

Yenilenen EN 388:2016 Standardı

Mekanik Risklere Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

 

EN 388, ANSI / ISEA 105’e benzer şekilde el koruması için mekanik riskleri değerlendirmek için kullanılan Avrupa standardıdır. EN 388 derecesine sahip eldivenler üçüncü taraflarca test edilmiş ve aşınma, kesme, yırtılma ve delinme direnci açısından değerlendirilmiştir.
Kesme direnci 1-5, diğer fiziksel performans faktörleri ise 1-4 olarak derecelendirilir.

Şimdiye kadar EN 388 standardı kesme direncini test etmek için sadece “Mevcut Kesilme Testi” ni kullandı.
Yeni EN 388 2016 standardı kesilme seviyesini daha kesin bir şekilde ölçmek için “Mevcut Kesilme Testi” ve ek olarak “TDM-100 Kesilme Testi” ni kullanıyor. Güncellenmiş standartta ayrıca yeni bir Darbe Koruma testi de bulunmaktadır.

MEVCUT İŞARETLEME

YENİ İŞARETLEME

 

 

Yeni Eklenen Kesilme Testi TDM-100

Yukarıda anlatıldığı üzere, EN 388 2016 standardına yapılan en önemli değişiklik, ISO 13997 kesim testi yönteminin resmi olarak dahil edilmesidir. ISO 13997, “TDM-100 Testi” olarak da bilinir, ANSI 105 standardında kullanılan ASTM F2992-15 test yöntemine benzerdir. Her iki standart da, kayar bıçak ve ağırlıklar ile TDM makinesinden yararlanacaktır. Farklı test yöntemleriyle uzun yıllar geçtikten sonra, “Coup Testi” nde kullanılan bıçağın, yüksek seviyelerde cam ve çelik lifler içeren iplikleri test ederken hızlı bir şekilde takıldıgı farkedildi. Bu, güvenilmez kesim sonuçlarına yol açtı, bu nedenle “TDM-100 Testi” ni yeni EN 388 2016 standardına dahil etme ihtiyacı kuvvetle desteklendi.

 

ISO 13997 (TDM-100) Test Metodu

Yeni EN 388 2016 standardında üretilecek olan iki kesme seviyesi arasındaki farkı ayırt etmek için, ISO 13997 test yöntemini kullanarak elde edilen kesme seviyesi dört hanenin sonuna bir dijit olarak eklenmektedir. Atanan dijit, test sonucuna bağlı olacaktır.
Sağdaki tablo, ISO 13997 test yönteminden elde edilen sonuçları hesaplamak için kullanılan yeni alfa skalasını özetlemektedir.
TDM-100 Kesilme seviyesi A, B, C, D, E, F e kadar sıralanmaktadır, F en yüksek seviye kesilme direncini ifade eder.

 

Yeni Eklenen Darbe Testi

Güncellenmiş EN 388 2016 standardında bir darbe koruma testi de yer alacaktır. Bu test, çarpmaya karşı korunmak için tasarlanmış eldivenlere uygulanacak testtir. Darbeye karşı koruma sağlamayan eldivenler bu teste tabi tutulmayacaktır. Bu nedenle, bu teste dayanarak verilecek üç olası derecelendirme vardır.

P harfi= Geçti

F harfi= Başarısız

X harfi= Test Edilmedi

 
 

EN 407:2004

Standart EN 407: 2004

Termal Tehlikelere Karşı Koruma

 

EN407Kapsam

Bu standart, ısıya ve/veya yangına karşı koruma sağlayan eldivenler için olan termal performansı belirler.

Tanımlar ve Gereksinimler

Korumanın niteliği ve derecesi, belli koruyucu niteliklere ilişkin altı performans seviyesi serisinin de yer aldığı simge tarafından gösterilir.
‘Isı ve alev’ simgesiyle 6 haneli bir rakam bulunur:

a. Tutuşmaya karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)
b. Temas ısısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
c. Konvektif ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
d. Radyant ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
e. Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)
f. Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)

Eldivenlerin aşınma ve yırtılma için en az 1. seviye Performansa ulaşması gerekir.

 

Tutuşmaya karşı direnç
Ateş kaynağının uzaklaştırılmasının ardından materyalin yanmaya ve kızışmaya devam ettiği sürenin uzunluğuna dayanır. 15 saniyelik bir tutuşma süresinin ardından eldivenin dikişlerinin kopmaması gerekir.

Temas ısısı direnci
En az 15 saniye süreyle kullanıcının acı hissetmediği sıcaklık aralığına (100-500 °C) dayanır. Eğer 3. veya daha yüksek bir EN seviyesi sağlanırsa, ürünün tutuşma testinde en az 3. seviye EN olduğu kaydedilmelidir. Aksi halde azami Temas ısısı seviyesi 2. seviye olarak rapor edilmelidir.

Konvektif ısı direnci
Eldivenin alevden ısı transferini geciktirebildiği sürenin uzunluğuna dayanır. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir.

Radyant ısı direnci
Eldivenin bir radyant ısı kaynağına maruz kalması durumunda ısı transferini geciktirebildiği sürenin uzunluğuna dayanır. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir.

Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç:
Verilen bir seviyeye kadar eldivenin ısınması için gerekli olan erimiş metal damlalarının sayısı. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir.

Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç:
Doğrudan eldivenin altına yerleştirilmiş olan yapay bir cilt boyunca düzelmenin veya iğne ucu büyüklüğünde deliklerinin oluşması için gerekli olan erimiş metalin ağırlığı. Metal damlacıkları eldiven materyaline yapışıp kalırsa veya numune tutuşursa test başarısız olur.

 

 

EN ISO 374-1:2016 Standardı (Yeni)

Kimyasallara ve Mikroorganizmalara Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler üç yöntemle test edilir
– Standart EN 374-2:2014’e uygun geçirgenlik testi
– Standart EN 374-3’ün yerini alan EN 16523-1:2015 standardına uygun nüfuz etme testi
– Standart EN 374-4:2013’e uygun bozunma testi

ELDİVEN TİPLERİ GEREKLİLİKLER İŞARETLEME
Type A Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az altı tanesi için
nüfuz etme süresi ≥ 30 dakika olmalıdır (EN 16523-1)
Type B Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az üç tanesi için
nüfuz etme süresi ≥ 30 dakika olmalıdır (EN 16523-1)
Type C Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az bir tanesi için
nüfuz etme süresi ≥ 10 dakika olmalıdır (EN 16523-1)

EN 374-2:2014

Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler.
Penetrasyon direncinin belirlenmesi.
Bu standart EN 374-2:2003’ün yerine geçer. Önemli veya teknik değişiklikler yoktur.
Bu standart, tehlikeli kimyasallara ve/veya mikroorganizmalara karşı koruyan eldivenlerin penetrasyon direnci için bir test yöntemi belirtir (su kaçağı ve hava sızıntısı testi).

EN 374-2:2003 ile karşılaştırıldığında başlıca değişiklikler şunlardır:
– EN 374-3’e referans, EN 16523-1’e değiştirildi – kimyasal permeasyon için yeni test yöntemi.
– Test ilkelerinde ve test raporunda daha net ifade ediliyor.
– Bilgilendirme amaçlı Ek A (AQL), örneğin üretim kontrolü amacıyla. Üretici veya denetim kuruluşu tarafından.
 

EN 374-4:2013 Yeni Bozulma Testi

Bir süre kimyasal bir maddeye maruz bırakıldıktan sonra eldivenin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişikliği ölçen yeni bir bozunma testi yapılmıştır. Parçalanma şişme, pullanma, renk değişikliği, gevşeme, sertleşme, yumuşama veya boyutsal değişim olarak görülebilir. Talep edilen her kimyasal için EN 374-4:2013’e göre test yapılmalıdır.

– Bozulma testi (kimyasal ile temas eden eldivenin fiziksel özelliklerinin bozulması) EN 374-4:2013’e göre.
– Listedeki kimyasallara karşı koruyucu olabilmesi için Nüfuz etme ve bundan sonra Bozulma testlerine tabi tutalmalıdır.
– Bozulma test sonuçları bilgi broşüründe bulunmalıdır.

EN ISO 374-1, 18 kimyasal maddeyi listelemektedir, ancak eldivenin uygulanmasına bağlı olarak diğer kimyasallar ve karışımlar da test edilebilir.

KOD HARFİ

KİMYASAL

CAS NUMARASI

SINIF

A

METİL ALKOL

67-56-1

BİRİNCİL ALKOL

B

ASETON

67-64-1

KETON

C

ASETONİTRİL

75-05-8

NİTRİL BİLEŞİM

D

DİKOLOMETAN

75-09-2

KLORLUPARAFİN

E

KARBON DİSÜLFÜR

75-15-0

ORGANİK BİLEŞEN İÇEREN KÜKÜRT

F

TOLÜEN

108-88-3

AROMATİK HİDROKARBON

G

DİETİLAMİN

109-89-7

AMİN

H

TETRAHİDROFURAN

109-99-9

HETEROSİKLİK VE ETER BİLEŞİMİ

I

ETİL ASETAT

141-78-6

ESTER

J

n-HEPTAN

142-82-5

DOYMUŞ HİDROKARBON

K

SODYUM HİDROKSİT, %40

1310-73-2

İNORGANİK BAZLI

L

SÜLFÜRİK ASİT, %96

7664-93-9

İNORGANİK MİNERAL

M

NİTRİK ASİT %65

7697-37-2

İNORGANİK MİNERAL ASİTLER, OKSİTLEYİCİ

N

ASETİK ASİT %99

64-19-7

ORGANİK ASİTLER

O

AMONYAK %25

1336-21-6

ORGANİK BAZLAR

P

HİDROJEN PEROKSİT %30

7722-84-1

PEROKSİTLER

S

HİDROFLORİK ASİT %40

7664-39-3

İNORGANİK MİNERAL ASİTLER

T

FORMALDEHİT %37

50-00-0

İNORGANİK MİNERAL ALDEHİTLER

 

Geçirgenlik Performans Seviyelerinin Sınıflandırılması

Test edilen her bir kimyasal dayanıklılık süresi bakımından (0’dan 6’ya olan performans seviyesi şeklinde) sınıflandırılır.
En yüksek düzeyde koruma düzeyi 6’dır ve bu da 480 dakikanın üzerinde bir dayanım süresine sahiptir.

DAYANIKLILIK SÜRESİ

KORUMA ENDEKSİ

> 10 Dakika

Sınıf 1

> 30 Dakika

Sınıf 2

> 60 Dakika

Sınıf 3

> 120 Dakika

Sınıf 4

> 240 Dakika

Sınıf 5

> 480 Dakika

Sınıf 6

EN ISO 374-5:2016 Standardı

Mikro-organizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler
– Eldivenler, EN 374-2:2014 standardına göre geçirgenlik hava sızıntı ve su sızıntı testini geçmelidir.
– Virüse karşı koruma sağlayan eldivenler ayrıca ISO 16604:2004’e göre penetrasyon testini geçmelidir. Koruyucu giyecek materyalinin kan yoluyla bulaşan patojenlere nüfuz etme direncinin belirlenmesidir.
– 40 cm’den uzun eldivenler için ve manşetin mikro organizmalara karşı koruma sağladığı iddia ediliyorsa, manşet bölgesinin testi için ek test numuneleri alınmalı ve ISO 16604’e göre test edilmelidir.

Bakteri ve mantarlara karşı koruma sunan eldivenler için.

Bakteri, mantar ve virüslere karşı koruma sunan eldivenler için.

 

 

 

EN 421: 1994

Eldivenler için standartlar: Standart EN 421: 1994

İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Kirlenmeye Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

 

radioactive_en421

Kapsam

Bu standart İyonlaştırıcı Radyasyona ve Radyoaktif Kirlenmeye karşı koruma için eldivenlere uygulanır.

Tanımlar ve Gereksinimler

Korumanın türü, özel koruyucu nitelikler ile ilgili olan bir simge tarafından gösterilir.

Radyoaktif kirlenmeye karşı koruma sağlamak için eldivenin sıvı geçirmez olması ve EN 374’te belirtilen nüfuz testini geçmesi gerekir.

 

Tutma çevrelerinde kullanılan eldivenlerin su buharı geçirgenliğine karşı yüksek direnç göstermesi gerekir .

 

iyon-en421

İyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak için eldivende kurşun dengesi olarak belirtilen belli bir miktar kurşun olması gerekir. Bu Kurşun Dengesinin her bir eldiven üzerinde işaretlenmelidir.

İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan materyaller ozon delinmesine olan davranışlarına göre biçimlendirilebilirler. Bu test isteğe bağlıdır ve iyonlaştırıcı radyasyona karşı direnç gerektiren eldivenleri seçmede yardımcı olması için kullanılabilir.

 

 

 

EN 511: 1994

Eldivenler için standartlar: Standart EN 511: 1994

Soğuğa Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

 

 

 

en511-soguk-korumaKapsam

Bu standart, –50 °C’deki konvektif ve temas ısınına karşı elleri korumak için olan tüm eldivenler için geçerlidir.

Tanımlar ve Gereksinimler

Soğuğa karşı koruma, belli koruyucu niteliklere ilişkin 3 performans seviyesi serisinin de yer aldığı simge tarafından ifade edilir.

 

‘Soğuk tehlike’ simgesiyle birlikte 3 haneli bir rakam bulunur:

a. Konvektif soğuğa karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)
b. Soğuk temas direnci (performans seviyesi 0 – 4)
c. Su geçirgenliği (0 veya 1)

Tüm eldivenlerin aşınma ve yırtılma için en az 1. seviye Performansa ulaşması gerekir.

Konvektif soğuğa karşı direnç:
Konveksiyon üzerinden soğuğun geçişinin ölçülmesiyle elde edilen eldivenin ısı izolasyonu özelliklerine dayanır.

Soğuk temas direnci:
Soğuk bir nesneye temas ettiğinde eldiven materyalinin ısı izolasyonu direncine dayanır.

Su geçirgenliği:
0 = 30 dakika süreyle maruz kaldıktan sonra su nüfuz eder; 1 = suyun nüfuz etmez.

 

 

EN 659+A1: 2008

Eldivenler için standartlar: Standart EN 659+A1: 2008
Kapsam

Bu standard itfaiyecilerin koruyucu eldivenleri için en düşük performans şartlarını ve deney metotlarını kapsar.
Arama kurtarma dahil olmak üzere itfaiyecilerin yangın söndürme sırasında ellerini korumak amacıyla kullanılır.
EN 420, EN 388, EN 407, su ve kimyasal direnç gibi standarları kapsar.
Bu eldivenler, kısıtlı sıvı kimyasallar için test edilmiştir, ancak eldivenlerin kullanım amacı kimyasallarla temasa karşı koruma sağlamak değildir.

 

EN 1082-1

Eldivenler için standartlar: Standart EN 1082-1

Kapsam

Zincir zırhtan yapılmış eldivenler ve kolluklar. Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar.

 

 

EN 12477 Kaynak Eldiveni Standardı

Eldivenler için standartlar: Standart EN 12477:2001
Bu standard, elle metal kaynakçılığı, kesme ve alaşım işlemlerinde kullanılan koruyucu eldivenler için özellikleri ve deney metotlarını kapsar.

 

EN 60903

EN 60903:2003 – IEC 60903:2002 Elektrikçi Eldiveni Standardı

Yalıtkan malzemeden üretilen eldivenler.

Elektrilçi eldivenleri (yalıtkan eldivenler) voltaj ve voltaj dayanım testlerine göre Class00, Class0, Class1, Class2, Class3, Class4 olarak sınıflandırılır.
Eldiven doğal, sentetik veya bunların karışımı kauçuk, lastik veya lateks (kauçuğun hammaddesi) gibi yalıtkan ve elastiki malzemeden beş parmaklı olarak üretilir. Eldiven üzerinde dikiş, çatlak, delik, yırtık kalıp izi buruşuk, kabarcık ve yama olmamalı sağ ve sol el ayrı ayrı imal edilmelidir. Eldivenlerle hiç bir zaman tek başına (koruyucu malzeme kullanılmadan) enerjili yere temas edilmez.

EN 60903:2003 standardı ve uluslararası IEC 60903:2002 standartlarına uygun eldivenlerdir. CAT III ölümlü risk olan yalıtım eldivenlerini sınıflandırır.
Bu standard; Mekanik koruma sağlamak için normal olarak yalıtkan eldivenlerin üzerine giyilen deri koruyucu eldivenlerle birlikte kullanılması gereken yalıtkan eldiven ve torba eldivenleri, – Mekanik koruma için üst eldivenleri olmaksızın kullanılabilen yalıtkan eldiven ve torba eldivenleri kapsar.

 

KKD ye ilişkin 89/686/EEC direktifinin Madde 11b uygulamak için izleme yoluyla AT üretim kalitesinin sağlanmasına yönelik bir sisteme tabi tutulmaktadır.

 

Eldiven Kategori Harfleri ve Anlamları

Eldivenlere, kimyasallara, çevre faktörlerine göre testeler yapılır ve bazı harflerle kısaltılır.

A

Asit dayanıklılık:
Eldiven bir sülfürik asit çözeltisi içinde 23°C±2  sekiz saat boyunca daldırılır, kırılma değerlerinde mukavemet ve uzama test edilir. Normal ortamdaki bir eldivenin değerlerinin en az %75′ ine sahip olmalıdır.

C

Çok düşük sıcaklıklara dayanıklılık:
Eldiven -40°C±3′ de  24 saat boyunca soğutulur, test sonunda eldivende yırtılma kırılma ve çatlama olmamalıdır.

H

Petrol dayanıklılığı:
Eldiven 70°C±2, 24 saat boyunca yağ içine daldırılır, sonrasında eldiven normal eldivenin değerlerinin en az %50 sini sağlamalıdır.

Z

Ozon dayanıklılık:
Eldiven 40°C± 2′ de ve 1 mg/m³ ozon konsantrasyonu 3 saat boyunca bir odada uygulanır, eldivenin dış yüzyinde herhangi bir bozulma olmamalıdır. Eldiven test ve dayanım voltajına dayanmalıdır.

R=A+Z+H

Asit + Ozon + Petrol

 

Elektriksel Değerler

Sınıf

Maksimum Çalışma Gerilimi V AC

Test Gerilimi V AC

Dayanım Gerilimi V AC

00

500 V AC

2.500 V AC

5.000 V AC

0

1.000 V AC

5.000 V AC

10.000 V AC

1

7.500 V AC

10.000 V AC

20.000 V AC

2

17.000 V AC

20.000 V AC

30.000 V AC

3

26.500 V AC

30.000 V AC

40.000 V AC

4

36.000 V AC

40.000 V AC

50.000 V AC

Sınıfına (Class) Göre:

  • Maksimum çalışma gerilimi, şebeke nominal gerilimidir.
  • Test gerilimi, testlerde eldivene uygulanan gerilimdir.
  • Dayanma gerilimi, 3 dakika ıslak test  gerilimine maruz bırakılan eldivenler sonra 16 saat boyunca kurutulduktan sonra uygulanan gerilim testidir.

 

Mekanik Test

  • Ortalama çekme dayanımı: ? 16 MPa
  • Kopma Ortalama uzama: ?% 600
  • Delinme mukavemeti: ? 18N/mm
  • Gerginlik set: ?% 15

 

Termal Test

Düşük sıcaklık testi:
eldiven -25°C±3 en az 1 saat soğutulur. Sonrasında eldiven de yırtılma, kırılma, katlanma veya çatlama olmamalıdır. Eldivenin manşeti test voltajını ve dayanma voltajını geçmelidir. Geçemezse test olumsuz sayılır.

Alev yayma testi:
Eldivenin bir parmak ucuna 10 saniye boyunca bir alev uygulaması yapılır, 55 saniye sonra, alev uygulanan bölgeden alevin 55mm ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir, ulaşmamışsa test sonucu olumludur.

 

Yaşlanma Testi

Eldiven 168 saat boyunca 70°C±2  bir fırında bekletilir,

  • Kopma değerlerinde, uzama en azından normal şartlardaki eldivenin % 80 olmalıdır.
  • Gerginlik % 15′ ini geçmemelidir.
  • Eldiven test gerilimini ve dayanma gerilimini geçmelidir.

CE Uygunluk - PPE Direktifi

CE Uygunluk – PPE Direktifi: 89/686/EEC

Direktif, iki eldiven sınıfının tabi olduğu iki risk seviyesini belirtmektedir: ‘minimum’, ve ‘ölümcül’ veya ‘geri dönüşü olmayan’ riski’. Bu iki seviye arasında kalan riski ‘orta’ seviyede risk olarak tanımlayabiliriz. 89/656/EEC Direktifiyle uyumlu olması açısından risk seviyesini saptayıp uygun sınıftaki eldivenleri seçmelisiniz.

Bu seçiminizde yardımcı olmak amacıyla bir işaretleme sistemi geliştirilmiştir.

 

Basit kullanımlar için eldivenler – yalnızca minimum seviyede risk taşıyan işlerde

Temizlik eldivenleri gibi düşük risk taşıyan basit kullanımlar için koruma sağlayan eldivenlerde, üreticilerin kendilerinin test uygulamalarına ve belgelendirme yapmalarına müsaade edilmiştir.
Bu kategorideki eldivenler yandaki şekilde CE ibaresini taşır:

 

Orta seviyede kullanımlar için eldivenler – orta seviyede risk taşıyan işlerde

Eldivenler, iyi seviyede kesik, delinme ve aşınma performansı isteyen genel kullanımlar gibi orta seviyede risk taşıyan işlerde koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir; Onaylanmış bir Kuruluş tarafından bağımsız teste tabi tutulur ve belgelendirmesi yapılır. Eldivenlerin satışı için zorunlu olan CE belgesini yalnızca bu kuruluşlar verebilir.

Onaylı Kuruluşların her birinin kendisine ait kimlik numarası vardır. Ürüne onay veren Onaylı Kuruluşun adı ve adresi eldivenle birlikte verilen kullanma talimatı üzerinde yer almalıdır.

 

Kompleks tasarımlı eldivenler – geri dönüşü olmayan veya ölümcül risk taşıyan işlerde

Kimyasallar gibi en üst seviyede risk taşıyan işlerde koruma sağlamak üzere geliştirilmiş olan eldivenlerin de Onaylanmış bir Kuruluş tarafından teste tabi tutulmalı ve belgelendirilmelidir. Bunun yanı sıra, ürünün kalite devamlılığı açısından üreticinin kullandığı kalite güvenlik sistemi bağımsız olarak denetlenmelidir. Bu değerlendirmeyi yapan Kuruluşun kimlik numarası CE ibaresinin üzerinde yer almalıdır.

Kompleks tasarımlı eldivenler CE ibaresini taşır.

ce-belge